برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
برترین پایان‌نامه با محوریت پایداری
اهداف برگزاری مسابقه
تشویق پژوهشگران به روی آوردن به موضوع پایداری
توضیحات

کمیته برگزار کننده کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در نظر دارد به منظور اشاعه پژوهش‌های مرتبط به موضوع پایداری مسابقه برترین پایان نامه مرتبط با موضوع پایداری را همزمان با این کنفرانس برگزار نماید. از کلیه پژوهشگرانی که در این زمینه فعالیتی داشته‌اند، دعوت می‌نماید با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط ذیل آثار خویش را از طریق وب‌سایت رسمی کنفرانس ارسال نمایند. کمیته داوران مسابقه متشکل از رشته‌های مختلف مهندسی و مدیریت می‌باشد و محدودیتی در خصوص رشته و گرایش تحصیلی دانشجو وجود ندارد. با این‌حال، پایان‌نامه‌های مرتبط با رشته‌های مهندسی صنایع و مدیریت در شرایط برابر ترجیح داده می‌شوند.

جهت شرکت در مسابقه محدودیتی برای ارائه مقالات به صورت همزمان وجود ندارد (الزامی به ارائه مقاله از سوی پژوهشگر به کنفرانس وجود ندارد).


جوایز:

در مقطع کارشناسی ارشد به نفر اول لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال، نقر دوم لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال و نفر سوم لوح تقدیر و مبلغ 1 میلیون ریال

در مقطع دکتری به نفر اول لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال، نفر دوم لوح تقدیر و مبلغ 6 میلیون ریال، و نفر سوم لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون ریال

کمیته داوران مسابقه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت نداشتن شرایط لازم، در یک یا همه سطوح فوق، اثری را به عنوان برگزیده اعلام ننماید.

 

شرایط شرکت در مسابقه:

الف- پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی‌ارشد یا دکتری یکی از رشته‌‌های دایر در دانشگاه‌های کشور تعریف شده باشد،

ب- دفاع موفقیت‌آمیز و رسمی از پایان‌نامه حداکثر تا تاریخ 15 مهرماه 1395 انجام پذیرد (ارائه نامه رسمی انجام دفاع هنگام ارسال نهایی اثر الزامی است)،

ج- حداقل نمره کسب شده در مقطع کارشناسی ارشد (بدون احتساب نمره پژوهش) 17 از 18 و حداقل نمره در مقطع دکتری 18 از 20 باشد،

د- موضوع پایداری (Sustainability) مستقیما در عنوان یا کلمات کلیدی پژوهش ذکر شده باشد،

 

مراحل ارسال آثار:

الف- ارسال چکیده مبسوط پایان‌نامه شامل مقدمه، بیان مسأله، روش انجام پژوهش، مهمترین نتایج به دست آمده که در دو صفحه A4 نوشته شده باشد (حداکثر تا 20 مهرماه 1395)،

ب- داوری بر اساس چکیده و دعوت از پژوهشگر جهت ارسال اصل اثر (حداکثر تا پایان مهرماه 1395)،

ج- ارسال اصل پایان‌نامه (فایل PDF یا پرینت کاغذی) پذیرفته شده (حداکثر تا 15 آبان‌ماه 1395)،

د- دعوت از پژوهشگران برتر جهت تقدیر همزمان با شرکت در مراسم اختتامیه کنفرانس (حداکثر تا 1 آذر 1395).

تاریخ شروع ارسال خلاصه آثار 1395-05-01
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1395-07-25
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1395-07-30
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1395-08-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1395-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1395-09-01